IT-säkerhet

Vad är IT-säkerhet?

Ett område som många mindre och medelstora företag har mycket stora brister inom, är IT-säkerhet. Med IT-säkerhet menas egentligen allt som kan påverka företagets vardag och som är kopplat till Internet/IT. När vi gör en genomlysning av hur det är ställt med IT-säkerheten på företaget hittar man, i nästan alla fall, brister och felaktigheter som, på sikt, skulle kunna äventyra företagets existens.

När det hände som inte kunde hända
Genom att inventera, skapa struktur, skapa regler och förhållningssätt kan man eliminera väldigt många ”IT-faror”. I och med att PUL (personuppgiftslagen) ersätts av en helt ny och mer omfattande lag, GDPR finns det många saker som man kan missa även med detta.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion