Vilse i IT-djungeln?

Att omge sig med medarbetare, konsulter och leverantörer som vet vad det handlar om och som man kan lita på är ju självklart något att sträva efter. Tyvärr fungerar det inte riktigt så i verkligheten…